แพคเกจจิ้ง | B-Q-X.com

ตะกร้า 0

แพคเกจจิ้ง

ปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ SME ตลอดจนสินค้า OTOP จะให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้ง เป็นอย่างสูง เพราะสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศ ตลอดจนส่งออกต่างประเทศเพราะทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ SME ตลอดจนสินค้า OTOP จะเล็งเห็นความสำคัญและพิถีพิถันในการเลือกบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้ง ให้สวย สะดุดตา เป็นที่น่าจับต้อง ของผู้บริโภค ดังนั้นจะเห็นว่าตลาดของบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งจะมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 2032

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 2032

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า